موتور جستجوگر دامنه های تازه آزاد شده

شما با استفاده از موتور جستجوی قدرتمند زیر می توانید کلید واژه دامنه ی مد نظر خود را جستجو نمایید.

ثبت دامنه های منقضی شده

استفاده از دامنه های منقضی شده برای شروع کسب و کار یا کمک به وب سایت اصلی خود، به دلیل عدم آشنایی اکثر کاربران، به خصوص کاربران تازه وارد در دنیای مجازی با این موضوع می باشد. در این راستا، شرکت سرورپارس جهت بهره مندی کاربران از مزایای ثبت دامنه های منقضی شده، اقدام به تهیه لیستی از دامنه های منقضی شده و آزاد شده برای ثبت کرده است. همچنین جهت افزایش دانش و اطلاعات کاربران در این مورد، مقاله ای با عنوان " تاثیر دامنه های منقضی شده بر SEO" تنظیم و تهیه گردیده است. در این مقاله به صورت جامع و کامل در این خصوص توضیح داده شده است.

مزایای ثبت دامنه های منقضی شده

کاهش هزینه و زمان برای تبلیغات و سئو
استفاده از Backlink های دامنه جهت ارجاع دامنه منقضی شده به دامنه اصلی خود
همخوانی دامنه با موتو جستجو گوگل
دستیابی به رتبه بالا در گوگل در زمان کوتاه

جدول زیر آخرین دامنه های آزاد شده با پسوند های مختلف از جمله دامنه های IR/COM/NET/ORG/ME/CO را نمایش می دهد.
* اطلاعات این جدول هر 24 ساعت بروزرسانی خواهد شد

ثبت / وضعیت
تاریخ آزاد شدن
قیمت دامنه
تاریخ اضافه شدن
نام دامنه
وضعیتavailable
تاریخ آزاد شدن6/11/2021 2:49:00 AM
قیمت دامنه689,000 تومان
تاریخ آزاد شدن6/11/2021 12:00:00 AM
نام دامنهaffilipays.me
وضعیتavailable
تاریخ آزاد شدن6/10/2021 2:45:00 AM
قیمت دامنه689,000 تومان
تاریخ آزاد شدن6/10/2021 12:00:00 AM
نام دامنهanimationtrafficss.me
وضعیتavailable
تاریخ آزاد شدن6/14/2021 2:43:00 AM
قیمت دامنه689,000 تومان
تاریخ آزاد شدن6/14/2021 12:00:00 AM
نام دامنهhmrctaxrefund.me
وضعیتavailable
تاریخ آزاد شدن6/14/2021 2:45:00 AM
قیمت دامنه689,000 تومان
تاریخ آزاد شدن6/14/2021 12:00:00 AM
نام دامنهmayapay.me
وضعیتavailable
تاریخ آزاد شدن6/10/2021 2:39:00 AM
قیمت دامنه689,000 تومان
تاریخ آزاد شدن6/10/2021 12:00:00 AM
نام دامنهedengold.me
وضعیتavailable
تاریخ آزاد شدن6/9/2021 2:50:00 AM
قیمت دامنه689,000 تومان
تاریخ آزاد شدن6/9/2021 12:00:00 AM
نام دامنهbydway.me
وضعیتavailable
تاریخ آزاد شدن6/13/2021 2:47:00 AM
قیمت دامنه689,000 تومان
تاریخ آزاد شدن6/13/2021 12:00:00 AM
نام دامنهdiscountable.me
وضعیتavailable
تاریخ آزاد شدن6/12/2021 2:35:00 AM
قیمت دامنه689,000 تومان
تاریخ آزاد شدن6/12/2021 12:00:00 AM
نام دامنهgelatodivino.me
وضعیتavailable
تاریخ آزاد شدن6/10/2021 2:35:00 AM
قیمت دامنه689,000 تومان
تاریخ آزاد شدن6/10/2021 12:00:00 AM
نام دامنهsinaloa.me
وضعیتavailable
تاریخ آزاد شدن6/14/2021 2:39:00 AM
قیمت دامنه689,000 تومان
تاریخ آزاد شدن6/14/2021 12:00:00 AM
نام دامنهminja.me

مهم :

هیچگونه تضمینی در خصوص آزاد بودن دامنه های جدول بالا به دلیل احتمال ثبت توسط شخص دیگر در بازه ی زمانی وجود ندارد و میبایست با کلیک کردن بروی گزینه ی ثبت دامنه آزاد بودن دامنه در لحظه را بررسی و ثبت سفارش را انجام دهید.